arabam.com

togg

habaş steel power n3

elon musk

freelance siyaset dönemi

beşli masa

açlık cannes şekeri

ne mutlu türküm dna

payoneer

wordpress

jeoloji

jeofizik (1)

haarp

22 şubat 2023

jeoloji

Jeoloji, dünya bilimleri alanında yer alan bir bilim dalıdır. Jeoloji, dünya’nın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini inceleyerek, gezegenimizin tarihini, evrimini ve yapısal özelliklerini anlamaya çalışır.

Jeolojinin temel konuları arasında yer kabuğu, çekirdek, mantonun yapısal ve kimyasal özellikleri, tortul kayaların oluşumu, magmatik kayaların kökeni, metamorfik kayaların dönüşümü, volkanik ve deprem aktivitesi, tektonik levha hareketleri, doğal kaynakların oluşumu ve kökeni gibi konular yer alır.

Jeoloji, aynı zamanda madencilik, petrol arama, su kaynakları yönetimi, arazi kullanımı planlaması, afet riski yönetimi gibi alanlarda da uygulama alanı bulur. Jeolojik çalışmalar, doğal kaynakların kullanımını, jeolojik risklerin azaltılmasını ve insanların çevresindeki dünya ile olan ilişkilerini anlamalarına yardımcı olur.

paratoner
Author: paratoner

Paratonercilik

paratoner, 22 Şubat 2023, 8:58

You must be logged in to post a comment.